Doświadczenia zawodowe


2010 – nadal

Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowy Instytut Medyczny.

2015 – nadal

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich Wojskowy Instytut Medyczny.

2016 – nadal

Recenzent czasopism z IF m.in.: Journal of Renal Nutrition, Clinical Nutrition, International Urology and Nephrology.

2010 – 2016

Wykładowca w Wojskowym Instytucie Medycznym - prowadzenie zajęć ze studentami uniwersytetu z zakresu nefrologii i dietetyki.

2008 – 2009

Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - prowadzenie wykładów z zakresu transplantologii w ramach English Division.

2001 – 2008

Asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.

2008 – 2010

Starszy Asystent Pododdziału Hepatologii Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny.

2005 – 2006

Staż kliniczny w Klinice Transplantologii Necker-Enfants Malades Hospital w Paryżu.

1999 – 2001

Staż podyplomowy, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.

Wykształcenie


2010 – 2014

Studia Doktoranckie w Wojskowym Instytucie Medycznym. Praca doktorska pod tytułem „Ocena wybranych metod pomiaru stanu odżywienia chorych hemodializowanych i w IV/V stadium przewlekłej choroby nerek”.

2012 – 2013

Studia podyplomowe „Zarządzanie Innowacją w sektorze zdrowia”. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

2011 – 2014

Specjalizacja w zakresie transplantologii klinicznej. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii w Warszawie.

2007 – 2010

Specjalizacja szczegółowa w dziedzinie nefrologii. SP CSK w Warszawie, Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

2002 – 2007

Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ.

1993 – 1999

Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Projekty badawcze


2019 – 2021 Wpływ stężeń testosteronu na profil hormonalny, stan zapalny, hormony tkanki tłuszczowej, skład ciała oraz ciśnienie tętnicze u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 2-3 oraz u osób bez niewydolności nerek.
2018 – 2020 Wpływ leczenia substytucyjnego testosteronem na parametry gospodarki lipidowej, węglowodanowej, skład ciała, oraz zaburzenia erekcji u chorych z Przewlekłą chorobą nerek współwystępującą z hipogonadyzmem hipergonadotropowym. Projekt statutowy własny WIM, kierownik projektu.
2015 – 2017 Wpływ wybranych parametrów diety na progresję choroby, występowanie epizodów sercowo-naczyniowych oraz stan zapalny w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego. Projekt statutowy własny WIM, główny wykonawca.
2014 – 2016 Zmiany składu ciała i stanu odżywienia, chorobowość i przeżycie chorych hemodializowanych i w IV/V stadium przewlekłej choroby nerek w 2-letniej obserwacji. Projekt statutowy własny WIM, główny wykonawca.
2011 – 2013 Ocena adekwatności stężeń wankomycyny i amikacyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek okres III-V. Projekt statutowy własny WIM.

Członkostwo towarzystw naukowych


Członek European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association.
Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Znajomość języków obcych


Język angielski – biegła znajomość
Język francuski – zaawansowany

Nefrolog Warszawa

NefroMedical Aleksandra Rymarz. Specjalistyczna Praktyka Lekarska.
Nefrologia – Interna
tel.: 603 891 728
e-mail: nefromedicalworonicza@gmail.com

Copyrights © 2019 NefroMedical.  Made by ArtMore